Selçuklular ve Bizans

Ayönü, Yusuf

Selçuklular ve Bizans - Ankara: Türk Tarih Kurumu , 2021 - 332s.; 22cm

Bibliyografi ve indeks var


Anadolu selçuklu devleti_tarih
Bizans imparatorluğu _tarih
Anadolu selçuklu devleti_dış ilişkiler_bizans imparatorluğu
Bizans imparatorluğu _dış ilişkiler_anadolu selçuklu devleti

956.1014 / AYÖ 2021