Dibine düşüyor karanlık da & yeniden çizdim göğü /

Yeniay, Müesser

Dibine düşüyor karanlık da & yeniden çizdim göğü / Müesser Yeniay - İstanbul : Şiirden yayınclık , 2015. - 102 sayfa : 20 cm.

978-605-4825-35-6


Türkçe şiir

811 / YEN 2015